۲۸ بهمن ۱۳۹۷

انبار کردن گچ

انبار کردن گچ: اگر گچ بصورت فله به کارگاه وارد شود باید بلافاصله مصرف گردد. زیراهمانطوریکه قبلا ً نیز شرح داده شد گچ میل ترکیب شدیدی […]
۲۸ بهمن ۱۳۹۷

مقاومت فشاری و کششی گچ

مقاوم کردن اندود گچ در مقابل آب: درفضاهایی از آپارتمان های مسکونی که اندود گچ در مقابل بخار آب قراردارد مانند سقف حمامها و یا توالت […]
۲۸ بهمن ۱۳۹۷

سازه هاي گچي

سازه هاي گچي ۱) ديواره‌‌‌: ساليان متمادی مهندسين و ساختمان سازان در پی دست يافتن به ديواری با تمامی مشخصات عملکردی و با حداکثر کارايی بوده […]
۲۷ بهمن ۱۳۹۷

خاک به چه دلیلی با گچ مخلوط می شود

خاک را به دلایل زیر با گچ مخلوط می نمایند: ۱- قیمت خاک رس از گچ ارزانتر است زیرا همانطوریکه قبلا گفته شد سنگ گچ را […]
۲۷ بهمن ۱۳۹۷

وزن مخصوص گچ/گچ و خاک

وزن مخصوص گچ: وزن مخصوص گچ برحسب ریزی ودرشتی دانه و همچنین لرزیده و نلرزیده آن متفاوت است و بطور کلی وزن مخصوص گچ از ۸۵/۰ […]
۲۷ بهمن ۱۳۹۷

علل ترک خوردن گچ کاری

علل ترک خوردن گچ کاری: گاهی درساختمان ملاحظه می کنیم که سطوحی گچ کاری شده پس از خشک شدن و سخت شدن ترک می خورد و […]
۲۴ بهمن ۱۳۹۷

زمان مصرف گچ از لحاظ دما/اندازه دانه های گچ

زمان مصرف گچ از لحاظ دما: با توجه به آنکه گچ در موقع ملات سازی گرما تولید می کند بطوریکه ر ازمحیط کارگاه می شود بدین […]
۲۴ بهمن ۱۳۹۷

مواد افزودنی درگچ

مواد افزودنی درگچ: گاهی با افزودن بعضی مواد گچ را تند گیرتر یا کند گیرتر می کنند، به شرح زیر: ۱- اگر۵/۰ درصد وزن گچ به […]
۲۴ بهمن ۱۳۹۷

اندازه گیری زمان شروع و پایان گرفتن گچ

اندازه گیری زمان شروع و پایان گرفتن گچ: اگر دریک ظرف مقداری آب بریزیم و روی آن به مقداری لازم گچ اضافه کنیم (به همان مقدار […]
فارسی