گچ گیپتون (بتوگیپس) در حال حاضر، با توجه به افزایش روند استفاده از دیوارهای بتنی و سقف در ساخت و ساز و جذب بالای رطوبت، سطوح بتونی گچ گیپتون (بتوگیپس) سخت و گاهی بدون چسبندگی است که با گذشت زمان آشکارتر می شود.

ملات گچ بر روی سطوح بر اساس گچ گیپتون (بتوگیپس) و مجموعه ای از مواد افزودنی به مسئله اشاره شده اضافه می کند.

این ملات بخشی از اجزای تشکیل دهنده گچ است. همچنین، این ملات بهبود در میزان جذب صدا و خواص خفیف را بیان می کند. این ملات باید در سطوح مسطح دیوار و سقف بیش از ۳،۴ سانتیمتر ضخامت استفاده شود.

در صورت لزوم، یک ضخامت بالاتر باید قبل از پایان سطح با مش های مناسب گذاشته شود. با ایجاد مواد لازم، می توان از یک گچ گیپتون (بتوگیپس) و یا خشکی باله تا ۴۴ سانتی متر استفاده کرد.

برای ضخامت های بیش از ۲٫۴ سانتی متر ضخامت، توصیه می شود از یک لایه دو لایه نهایی و باند استفاده شود. کف زیرین از ملات گچ و ملات فوم روکش ساخته شده است.

سطح مورد نظر باید کاملا تمیز باشد.

خواص  گچ گیپتون (بتوگیپس)

جذب نکردن رطوبت گچ توسط بتن، مقاومت بالا و چسبندگی، افزایش گرما و عایق صدا، افزایش ضخامت کار روی سقف و دیوارها و …

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی