2 فوریه 2019

گچ بعد از پختن به دو صورت بکارمی رود/ملات گچ در قسمت های مختلف ساختمان به دو گونه مصرف می شود

گچ  بعد از پختن به دو صورت بکارمی رود : ۱- به صورت زنده: که به جهت ساخت قالب های مخصوص اندود روی بناها بکار می […]
فارسی