24 ژانویه 2019

انواع گچبری

انواع گچبری: گچبری شیر و شکری: از گچبری های اصیل و قدیمی دوران اسلامی است.  فرورفتگی وبرجستگی آن بسیارکم حدوداَ ۲ الی ۳ میلیمتراست. دراکثرخانه های […]
فارسی