10 آگوست 2019

گچبری و گچکاری رو بهتر انجام بدهیم!

گچ کاربردهای فراوانی دارد که امروزه طیف وسیعی از صنعت وابسته به این محصول با ارزش تاریخی است. دلیل از اینکه میگویم محصولی تاریخی است چونکه […]
فارسی