4 می 2019

گچبری با آهک

گچبری با آهک در اوایل سال‎‌های ۱۹۰۰، آهک اتصال دهنده اولیه هر نوع گچکاری بود. تا آن زمان، آهک انجام کار گچکاری را ارزان‌تر از گچکاری […]
فارسی