22 ژوئن 2019

کاربرد آهک زنده و آهک هیدراته

کاربرد آهک زنده و آهک هیدراته به دلیل خصوصیت ذاتی آهک و قابلیت قلیایی شدید و ارزان بودن آن در مقایسه با سایر قلیاها کاربرد زیادی در صنایع مختلف […]
فارسی