4 آگوست 2019

موزاییک

موزاییک موزاییک در حقیقت یک جور بتن است که تراکم خود را یا از طریق فشار پرسی و یا از طریق ویبره به دست می آورد […]
فارسی