20 فوریه 2019

مواد افزودنی در گچ

اگر از یک در صد تا ۴ در صد وزن گچ به ان نمک طعام اضافه کنیم  زمان گیرش آن به ۳٫۵ دقیقه می رسد حال […]
فارسی