23 فوریه 2019

مزایای استفاده از گچ

مزایای استفاده از گچ گچ در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی وزن بسیار سبکی دارد. گچ به محض ترکیب با آب به سرعت واکنش میدهد و […]
فارسی