21 جولای 2019

مرمر در فضای خارجی

مرمر در فضای خارجی: در حال حاضر در کشور ایران مرسوم شده که انواع سنگ ساختمانی مرمر برای اماکن متبرکه و مساجد استفاده می شود، به همین علت […]
فارسی