18 ژوئن 2019

مراحل پخت آجر

مراحل پخت آجر تهیه خاک رس: خاک رسی که برای آجر انتخاب می‌کنند لازم نیست که رس خالص بوده فقط کافی است که ناخالصی نظیر چوب، زغال، ریشه گیاهی […]
فارسی