4 فوریه 2019

عوامل موثر بر زمان گیرایش گچ

عوامل موثر بر زمان گیرایش گچ : ۱- نوع گچ : هر چه درجه پخت سنگ گچ  بالاتر باشد آب بیشتری از دست می دهد و […]
فارسی