16 فوریه 2019

علل ترک خوردن گچ کاری

علل ترک خوردن گچ کاری: گاهی درساختمان ملاحظه می کنیم که سطوحی گچ کاری شده پس از خشک شدن و سخت شدن ترک می خورد و […]
فارسی