26 ژوئن 2019

سیمان قلیایی کم/سیمان ضد آب

سیمان قلیایی کم در ساخت این نوع سیمان که از سیمان پرتلند ساخته شده است با کنترل بسیار دقیق بر ترکیب مواد خام، مواد قلیایی در […]
فارسی