26 ژوئن 2019

سیمان زود مقاوم

 سیمان زود مقاوم تعریف: سیمان زود مقاوم با اصلاح نسبت های ترکیبی مواد خام تولید می شود. این سیمان طی ۲۴-۷۲ ساعت به مقاومت نهایی خود […]
فارسی