26 ژوئن 2019

سیمان با میزان آلومینا بالا

سیمان با میزان آلومینا بالا تعریف: این نوع سیمان دارای ۴۰ درصد آلومینا بیشتر نسبت به سیمان عادی است. سیمان با آلومینا بالا، با آهکی کردن […]
فارسی