2 فوریه 2019

سنگ گچ را در سه نوع کوره می پزند/خواص گچ/نقاط ضعف گچ/انواع سنگ گچ

سنگ گچ  را در سه نوع کوره می پزند: ۱- کوره تنوری یا سنتی ۲- کوره تاوه ای ۳- کوره خفته گردنده گچ  هر چه در […]
فارسی