3 فوریه 2019

سنگ گچ بر دو نوع است/خواص گچ/نقاط ضعف گچ

سنگ گچ  بر دو نوع است : ۱- سولفات کلسیم بدون آب که به آن ایندریت می گویند. ۲- سولفات کلسیم آبدار، که به آن ژیپس […]
فارسی