20 جولای 2019

سنگ گرانیت

گرانیت هر سنگ ساختمانی که منشأ درونی یا آتشفشانی دارند و باید توسط دستگاه های سخت بُر فرآوری شوند در بازار به «گرانیت» معروف هستند. گرانیت […]
فارسی