21 جولای 2019

سنگ چینی

چینی (کریستال) سنگ ساختمانی چینی، توده سنگ های آهکی یا دولومیتی هستند که در اثر عوامل درونی، نظیر درجه حرارت و فشار، دوباره متبلور شده اند […]
فارسی