21 جولای 2019

سنگ مرمر

مرمر سنگ ساختمانی مرمر از جمله سنگهای آهکی دگرگون است. یعنی ابتدا سنگهای رسوبی آهکی تشکیل شده و سپس به مرور زمان دگرگون شده است و […]
فارسی