22 جولای 2019

رنگ و دوام و ساخت سنگ

 رنگ ثابت بودن رنگ سنگ بستگی به مکان مورد نصب آن دارد. سنگ های مرمریت رنگی مخصوصا رنگ های تیره اگر در فضای داخلی نصب شوند […]
فارسی