12 فوریه 2019

خواص گچ

خواص گچ ۱- زود گیر بودن: ملات گچ ازجمله ملاتهایی است که بسیار زود گیر می باشد و در حدود ۱۰ دقیقه سخت می گردد این […]
فارسی