1 جولای 2019

خواص عمومی ماسه ریختگی

خواص عمومی ماسه ریختگی : ۱) استحکام در حالت تر ( Green Strength ) : استحکام فشاری و برشی در گوشه ها ۲) استحکام در حالت […]
فارسی