17 جولای 2019

خصوصیات سنگ نمای سنداستون

خصوصیات سنداستون – سنداستون‌ها می‌توانند با توجه به مواد اولیه سازنده آن، دارای بافت نرم یا خشن باشند. – سنداستون‌ها در برابر یخ زدگی و هوازدگی […]
فارسی