16 فوریه 2019

خاک به چه دلیلی با گچ مخلوط می شود

خاک را به دلایل زیر با گچ مخلوط می نمایند: ۱- قیمت خاک رس از گچ ارزانتر است زیرا همانطوریکه قبلا گفته شد سنگ گچ را […]
فارسی