1 جولای 2019

انواع ماسه ( از نظر ترکیب شیمیایی)

انواع ماسه ( از نظر ترکیب شیمیایی) ۱) ماسه سیلیسی ( SiO2 )     سیلیس یک حالت آلوتروپیک و چند ساختاره دارد و در دماهای […]
فارسی