16 جولای 2019

انواع سنگ های ساختمانی

تراورتن‌ (Trave‌rtine)‌ این سنگ حاصل رسوبات جریانات آب گرم زیرزمینی است. تراورتن به رنگ‌های متنوع سفید، کرم‌، خاکستری و … وجود دارد. این سنگ را برای نماسازی […]
فارسی