12 ژوئن 2019

انواع آجرها از نظر کیفیت

انواع آجرها از نظر کیفیت آجر با کیفیت مناسب برای مصارف داخلی (توکار) این آجر برای مصارف معمولی در داخل ساختمان بکار می رود. آجر با […]
فارسی