12 ژوئن 2019

انواع آجرها از نظر نوع مصرف

انواع آجرها از نظر نوع مصرف آجر معمولی : آجرهائی هستند که برای کارهای عمومی ساختمان مناسب هستند و به روش دستی یا ماشینی تولید می […]
فارسی