24 آوریل 2019

آماده سازی قبل از گچکاری/ابزار و تجهیزاتی که نیاز دارید

ابزار و تجهیزاتی که نیاز دارید گچ اسفنج سطل Trowl – برای اعمال گچ به سطح هاوک – برای نگه داشتن گچ در زمانی که آن […]
فارسی