گچ

گچ از جمله مصالحی است که در صنایع ساختمان سازی از اهمیت مخصوصی برخوردار است وبعلت ویژگی های که دارد اززمانهای قدیم در امر ساختن مسکن محل مصرف داشته است. دربسیاری از ساختمانهای قدیمی مخصوصا ًدوران صوفیه ک اغلب آنها در اصفهان موجود می باشند گچ نقش موثری داشته و گچ بریهای بسیار

زیبائی از آن دوران باقی مانده است. گچ بعلت خواص خود ازاولین قدم در ایجاد یک بنا که پیاده کردن حدود زمین باشد و با صطلاح برای ریختن رنگ اطراف زمین مورد نیاز بوده و همچنین تا آخرین مراحل کاری که سفید کاری و نصب سنگ است باز هم گچ مورد نیاز است و حتی در نقاشی ساختمان هم از گچ استفاده می نمایند.

ذخاير سنگ گچ:

اگر چه در بيشتر كشورهاي دنيا معادن سنگ زيرزميني هستند ولي در ايران تمام معادن سنگ گچ به شكل سطحي و با روش هاي استخراج روباز استخراج مي شوند . سنگ گچ مانند اغلب سنگ هاي مصرفي ديگر با روش چالزني و انفجار استخراج مي گردد . همچنين چنانكه ذخيره به شكل تپه يا كوه باشد و لايه هاي گچ در امتداد افق پيوسته باشند ، استخراج سنگ گچ توسط ماشين هاي استخراج پيوسته امكان پذير است .

 

 

ذخاير سنگ گچ در تمام قاره هاي دنيا وجود دارد . ذخاير بزرگ سنگ گچ در قاره هاي آمريكا ، آسيا و استراليا وجود دارد . همچنين در اروپا نيز معادن سنگ گچ به شكل سطحي استخراج مي شوند . در سال ۱۹۶۴ ميلادي در جاماهيكا تمبري با تصويري از صنعت گچ چاپ شد . در آمريكاي شمالي معادن سنگ گچ سطحي است و در بيابان هاي يوتا ذخاير سنگ گچي به شكل پودر وجود دارد . در ايران در بيشتر مناطق ذخاير سنگ گچ وجود دارد . ذخاير سنگ گچ ايران داراي كيفيت هاي مختلف و با شرايط گوناگون زمين شناسي مي باشند .

در سال هاي اخير توسط فرآيندهاي بر روي دي اكسيد گوگرد خارج شده از سكوهاي خروج گاز طبيعي گچ مصنوعي با كيفيت بالا توليد شده است . اين نوع گچ مصنوعي كه با نام گچ دو گوگردي نيز ناميده مي شود مي تواند به عنوان مكمل محصولات گچي معدني بكار گرفته شود .

ذخاير سنگ گچ شناسائي شده در جهان بالغ بر ۳/۳ ميليارد تن تخمين زده شده اند . ميزان ذخاير سنگ گچ به تفكيك كشورها در جدول ذيل آورده شده است .

 

رديف

نام منطقه ميزان ذخيره(ميليون تن)
۱ ايران ۹۰۰
۲ اروپا ۸۰۰
۳ آمريكا ۷۳۰
۴ كانادا ۴۵۰
۵ آسيا (بدون ايران) ۱۰۰
۶ مكزيك ۷۰
۷ آمريكاي جنوبي ۷۰
۸ آفريقا ۷۰
۹ اقيانوسيه ۷۰
۱۰ سايركشورهاي آمريكاي مركزي ۲۰
مجموع: ۳۳۰۰
از لحاظ توليد گچ ، ايران ۱۰ درصد توليد جهاني را در اختيار دارد و پس از آمريكا در رتبه دوم قرار گرفته است . توليد گچ در ايران در سال ۱۳۸۱ برابر ۱۳/۵ ميليون تن بوده است ( طبق آمار در اين صنايع و معادن ) . ميزان صادرات گچ ايران در اين سال ۱۰۰ هزار تن سنگ گچ و ۱۲۰ هزار تن فرآورده هاي گچي بوده است .

گچ

گچ

گچ

گچ

گچگچگچگچگچگچگچگچگچگچگچگچ

گچگچ

گچ

گچ

گچ

گچ

گچ

گچ

گچ

گچ

گچ

گچ

گچ

گچگچ

 

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی