گچ گیپتون آزادی

نیز برای ابزار زنی ومکان هایی که رطوبت بالا دارند مناسب می باشد که علاوه بر سفیدی دارای گیرش بالایی می باشد. که به استادکاران گچ امکان تغییر حالت ابزار را می دهد. ولی پس از گیرش ثانویه مقاومت بسیار بالایی دارد . تهیه شده از مرغوب ترین سنگ های آهکی استان قم و داری قوی و دارای نرمی که نیاز به الک کردن نمی باشد و در بسته های ۲۵ کیلوگرمی عرض می گردد.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی