گچ کاری با دستگاه گچ پاش

استفاده از دستگاه گچ پاش یک روش جدید برای اجرای گچ کاری است. از مزایای این روش میتوان به سرعت بالای اجرای آن اشاره نمود. هر چند در حال حاضر در کشور از دستگاه گچ پاش برای گچ کاری ساختمان استفاده میشود اما همچنان روش های سنتی نیز رواج دارند. در روش پاششی گچ، ابتدا یک لایه گچ به عنوان زیرکار با ضخامت یک الی دو سانتیمتری توسط دستگاه بر روی سطح اجرا میشود، سپس لایه ای نازک با استفاده از ماله به روی آن کشیده میشود. این کار سفیدکاری نامیده میشود. سیستم طراحی ماشین های گچ پاش به نحوی است که گچ را با نسبت مشخص با آب مخلوط میکنند و این مخلوط خمیری همگن و یکنواخت را توسط پمپ به نازل هدایت میکند. گچی که در این دستگاه مورد استفاده قرار میگیرد، گچ پلیمری است. برای تولید این محصول به گچ معمولی چند ماده افزودنی اضافه میشود که خواص آن را تقویت میبخشد. در راه اندازی دستگاه های گچ پاش باید از گچ های پلیمری استاندارد استفاده شود. در صورتی که برای استفاده از این دستگاه ها یک استادکار و دو نیروی ماهر به کار گرفته شوند، می توان ۲۵۰ الی ۴۰۰ متر مربع را گچ کاری نمود.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی