چند نوع سیمان تولید می شود؟

چند گروه سیمان تولید می شود.

 • گروه اول : سیمان های هیدولیکی
 • گروه دوم : سیمان های آمیخته
 • گروه سوم : سیمان سفید
 • گروه چهارم :سیمان پرتلند رنگی

گروه اول سیمان های هیدرولیکی به شرح زیر هستند.

 1. سیمان پرتلند نوع ۱ ، یا سیمان پرتلند معمولی
 2. سیمان پرتلند نوع ۲ ، یا سیمان پرتلند اصلاح شده که بیشتر از این سیمان در کارهای بتن ریزی در ایران استفاده می شود.
 3. سیمان پرتلند نوع ۳ ، یا سیمان زود سخت شونده که برای بتن ریزی در هوای سرد مناسب است.
 4. سیمان پرتلند نوع ۴ ، یا سیمان با حرارت زایی کم ، که بیشتر برای بتن ریزی های حجیم مانند سدها استفاده می شود.
 5. سیمان پرتلند نوع ۵ ، یا سیمان مقاوم در برابر سولفات ها که بیشتر برای بتن ریزی در ساحل و داخل آب دریا به عنوان پایه های پل استفاده می شود.

گروه دوم سیمان های آمیخته در ایران به شرح زیر هستند.

 1. سیمان پرتلند پروزولانی
 2. سیمان پرتلند سرباره ای
 3. سیمان بنایی
 4. سیمان آهکی (PKZ)

گروه سوم شامل سیمان سفید می باشد

که بیشتر در نماسازی، بند کشی و کارهای تزئینی کاربرد دارد و قیمتش خیلی بیشتر از سیمان معمولی است.

گروه چهارم سیمان پرتلند رنگی است

که در واقع با رنگ های معدنی ترکیب شده که بیشتر برای نماسازی، کف سازی، بندکشی و کارهای تزئینی استفاده می شود.

نحوه حمل و نگهداری آن چگونه است؟

برای حمل سیمان یا بصورت کیسه ای حمل می شود یا بصورت فله ای.

کیسه های سیمان ۵۰ کیلوگرم وزن دارند و به صورت کاغذی یا برزنتی تولید می شوند.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی