نکات کاشی کاری و اشتباهات کاشی کاری

  • قبل از هر کار باید زیر سازی کار کاشی کاری را آماده کرده و در صورت نیاز ابتدا یک لایه سیمان برای صاف کردن سطح مورد نظر بکشید.
  • ارتفاع کاشی از لبه در ها را جوری تنظیم کنید که اندازه قطر یک فرش فضای خالی وجود داشته باشد.
  • اگر یک طرح خاص و گران قیمت برای کاشی کاری انتخاب کرده اید حتما کاشی کاری را به یک کاشی کار خوب بدهید و همچنین از او بخواهید یک نمونه اولیه از اجرا طرح را به شما نشان دهد تا در صورت نیاز به تغییر طرح بتوان تغییرات را قبل از نصب انجام داد تا رضایت پس از کار برای شما افزایش یابد.
  • در زمان کاشی کاری از ترکیب دقیق ملات آگاه باشید میزان ترکیبات ملات ممکن است بر اسا اندازه و نوع کاشی تغییر کند.

مثال:

برای اجرای کاشی کاری در ابعاد ۱۰*۱۰ سانتی متر باید از ملات ترکیبی ۱به ۵ با ترکیب سیمان و ماسه استفاده کرد.

برای کاشی کاری در ابعاد ۳۰*۳۰ ملات ترکیبی ۱ به ۶  از ترکیب سیمان و ماسه استفاده می شود.

  • در زمان کاشی کاری از ابزار جدا کننده بین بند ها استفاده کنید زیرا در زمان عایق بندی و بندکشی نیاز است که حتما ملات به درستی و به مقدار مساوی بین بند ها قرار بگیرد تا هم کار تمیز تر و زیبا باشد و هم بین کاشی ها به خوبی عایق شود.
  • اگر نیاز به عایق هایی مانند ایزوگام می باشد  باید پس از نصب ایزوگام برای جلوگیری از آسیب به سطح ایزوگام و همچنین محکم تر شدن کاشی ها یک لایه ۳ تا ۵ میلیمتری از ملات ماسه و سیمان به میزان ترکیب ۶ به ۱ روی آن پاشیده شود. این کار باید حد اقل ۲۴ ساعت قبل از کاشی کاری صورت گیرد.
  • پس از پایان کاشی کاری مدت ۲۴ ساعت تا ۴۸ ساعت به کاشی استراحت بدهید و سپس اقدام به بند کشی بکنید.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی