مرمر در فضای داخلی:
بیشترین استفاده از سنگ ساختمانی مرمر در ایران در فضاهایی با کاربری مذهبی شده است. این مکان ها دارای مراجعه کننده زیاد و در تماس و لمس بالا می باشد. سنگ مرمر برای چنین فضاهایی امتحان خود را پس داده و این سنگ اصیل و زیبا هرچه قدر پا بخورد براق تر شده و ظاهرش خراب  نمی شود و فقط کمی حالت چرمی پیدا می کند. راجع به زیبایی سنگ مرمر هرچه بگوییم کم است. از لحاظ علم فیزیک ما وقتی جسم را می بینیم که نور از آن شیء به چشم ما می خورد.یعنی چنانچه ما به جسمی نگاه می کنیم و پشت جسم را نمی بینیم، یعنی نور از آن جسم رد نمی شود و ما فقط سطح آن جسم را می بینیم.
حالا وقتی ما به سنگی نگاه می کنیم فقط روی آن را می بینیم و کلاً ضخامت سنگ را که می تواند ۲ سانتی متر باشد نمی بینیم. سنگ مرمر نور را از خود عبور می دهد و اتفاقی که می افتد این است که شما وقتی به سنگ ساختمانی مرمر نگاه می کنید، اجزاء و اشکالی را می بینید که مثلا ً در عمق ۳ میلیمتری سنگ است و این موضوع به سنگ مرمر یک خاصیت نمایش ۳ بعدی می دهد.
البته در معماری قدیم از این خاصیت رد شدن نور استفاده کرده و چنانچه می خواستند از ماده ای استفاده کنند که نور را رد کرده ولی جسم وضوح تصویری نداشته باشد از سنگ مرمر استفاده می کردند. در معماری جدید این استفاده به نوع دیگری شایع شده که چنانچه بخواهند فضایی را به صورت غیر مستقیم روشن کنند و در عین حال منبع نورانی زیبا باشد، از سنگ مرمر استفاده می کنند.
استفاده بسیار فراگیر و امروزی و مهم از سنگ مرمر چیدن سنگ مرمر به صورت بوک مچ (book match) می باشد که قبلا ً به آن اشاره شده است.
سنگ مرمر به خاطر زیبایی خاصی که دارد همواره در مجسمه سازی، کارهای ساختمانی و تزئینی مورد استفاده قرار گرفته است. هنر مندان برجسته ای چون «میکل آنژ» و «لئوناردو داوینچی» در بسیاری از آثار خود از سنگ مرمر استفاده کرده اند. لذا یکی از بهترین کاربردهای سنگ ساختمانی مرمر استفاده از آن در تزئینات و مصنوعات سنگی، گلدانی و کلیه کارهای هنری است که کاربرد داخلی دارد.
هزینه فرآوری سنگ مرمر از معدن تا کارخانه همگی بسیار زیاد است. به علت خرد بودن اکثر معادن مرمر سنگ می بایست با ظرافت و حساسیت خاصی برداشت شود، لذا قیمت تمام شده آن جزو گرانترین سنگ ساختمانی است. در نتیجه معمولاً از این سنگ ساختمانی در متراژ کم ولی با حساسیت و ظرافت و در جای خوب استفاده می شود.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی