مخلوط کردن گچ برای گچکاری

مخلوط کردن گچ خیلی سخت نیست با این حال، نکات و ترفندهای متعددی وجود دارد که می تواند کمک کند. شما نیاز به مخلوط آب و گچ در یک سطل تمیز دارید. اطمینان حاصل کنید که گچ را به آب اضافه کنید و نه از راه دور. این اجازه می دهد تا شما را کنترل کنترول و میزان گچ شما را تشکیل می دهند.

شما می توانید ضخامت و سازگاری گچ خود را با استفاده از چوب مخلوط کنید. باید بدون اینکه شما آن را نگه دارید، باید خودتان بایستید. اطمینان حاصل کنید که گچ را به طور کامل به هم بزنید تا جوشها را از بین ببرید. همچنین در هنگام مخلوط کردن گچ بسیار مهم است که از آب شیرین استفاده کنید. آب رواج یافته یا آلودگی می تواند بر روی گچ خود تاثیر بگذارد و حتی می تواند باعث بروز آن شود. اگر شما در پروژه بزرگ کار می کنید، گچ خود را برای چند روز نگه دارید. فقط مطمئن شوید که آن را به سختی با پلاستیکی بسته بندی کنید تا از ورود هوا جلوگیری شود.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی