ماله گچ کاری و انواع آن

ماله اولین ابزار گچبری است.ماله ای کوچک برای پخش نمودن و پرداخت کردن اسکلت اصلی نیاز است.
در هنگام خرید ماله، باید به این نکته توجه داشت که لبه های ماله بسیار تیز و برنده نباشد.زیرا در موارد زیادی باعث ایجاد جراحات به دست استاد کار شده است.
نکته ی دیگر این است که ماله ها هرکدام برای منظوری ساخته شده اند.برخی ماله ها برای لکه گیری و برخی دیگر برای گچکاری هستند.
استامبولی:
ظرفی است که مصالح را در آن مخلوط میکنند.
در استفاده از استامبولی همیشه یک نکته فراموش می شود که بعد از انجام عملیات باید استامبولی شسته شود.به طور مثال زمانی که عملیات سیمان کاری به پایان می رسد، شاید به سادگی و آسانی بتوان آن را شست، ولی اگر چند روز از آن بگذرد دیگر پاک کردن آن به اسانی امکان پذیر نیست.
دمبر:
گچ کار با دمبر شناخته می شود. زیرا دمبر است که زیر دست گچبر، گچ را به یک اثر هنری در می آورد. دمبر همانند چاقو است با این تفاوت که تیزی آن تنها در قسمت نوک آن است که با آن گچ را می برند.دمبر اصلی ترین وسیله ی گچ بری است.
بومخوار:
همانطور که از نامش پیداست برای تمیز کردن زمینه ی بوم استفاده می شود.
ابزار نقالی:برای زیر و رو کردن کارهای گچبری و ساخت و ساز گل و برگ و… بکار میرود.
وردنگی:برای خط کشی کردن جای گرته شده استفاده می شود، که بعد از عمل بتوان برش را انجام داد.
قلم بوم گیر:برای قاشقی کردن کلیه ی مکان ها حتی برگ ها و دیگر کارهای قاشقی دار مورد استفاده قرار می گیرد و از لبه ی گرد کوچک آن نیز درچُدَنی سازی استفاده می شود.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی