عوامل موثر بر زمان گیرایش گچ :
۱- نوع
گچ :
هر چه درجه پخت سنگ
گچ  بالاتر باشد آب بیشتری از دست می دهد و در نتیجه گچ  حاصله دیر گیر تر می شود.
۲-اندازه ذرات:
هر چه ذرات
گچ  ریزتر باشد سطح ویژه آن بیشتر است و در نتیجه با آب بهتر ترکیب شده و گچ  زود گیرتر می شود.
۳-درصد آب مصرفی: هرچه درصد آب مصرفی بیشتر باشد زمان گیرش طولانی تر می شود.
۴- مواد افزودنی:
اضافه کردن موادی مانند کلرید سدیم – گرد آهک شکفته- خاک رس- کلرید کلسیم- سریش و سریشم نجاری باعث افزایش زمان گیرش ملات
گچ  ی می شود.
نکته: میزان افزایش کلرید سدیم به
گچ  باید بیش از دو درصد وزنی گرد گچ  باشد در غیر این صورت گرفتن ملات گچ  تسریع شده و زود گیر می شود.
نکته:
گچ  ساختمانی مرغوب آن است که زمان گرفتن آن زودتر از ۸ دقیقه شروع نشود و از ۲۵ دقیقه هم دیرتر نشود. پایان سخت شدن آن نباید زودتر از ۲۰ دقیقه و دیرتر از یک ساعت باشد.
گچ
گچ  از مصالحی است که در صنایع ساختمان‌ سازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به علت ویژگیهای آن از زمانهای قدیم در بسیاری از ساختمانهای قدیمی مصرف داشته است. گچ  از جمله مصالحی است که به علت خواص خود می تواند از اولین قدم در ایجاد یک بنا که پیاده کردن حدود زمین    می باشد تا استفاده به صورت  موارد زیر کاربری داشته باشد :
آژند(ماده ای خمیری شکل که میان مصالح بنایی را پر می کند و نقش پیوند دهنده دارد جهت تیغه زنی وایجاد طاق ضربی ) اندود (ماده ای خمیری شکل که با استفاده از دست یا ماله بر روی سفت کاری بنا کشیده می شود جهت آستروسفید کاری) آمود( رو کاری یا رو سازی بنا به صورت تزیینات
گچ  بری) بکار رود.
بطور کلی تا آخرین مراحل کار ونصب سنگ  باز هم
گچ  مورد نیاز است ، حتی در نقاشی ساختمان هم از گچ  استفاده می شود.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی