شستشو و نگهداری نمای ساختمان

  • برای شستن سنگ، بهتر است تنها از آب استفاده شود. برای تمیز کردن گرانیت ها می توان برس مویی غیر فلزی و محلول های شوینده ی رقیق و مناسب به کار برد. مرمرها را نیز می توان با آب و محلول های شوینده رقیق تمیز کرد.
  • سنگ‌های گرانیت، مرمر و شیت استفاده شده در نمای ساختمان به تناوب نیاز به شست شو با مواد تمیز کننده رقیق دارند.
  • برای جلوگیری از کدر شدن همیشگی سطح مرمر حداقل هر دو سال دو بار باید سطح نما را شست و شو داد. می‌توان برای این منظور از واتر جت یا کارواش خانگی استفاده کرد.
  • در صورت استفاده از محلول های شوینده، حتما انواع مطمئن آنها و مطابق دستورالعمل تولید کننده به کار برد. برای این کار، پیش از استفاده از این محلول ها، اثر آنها بر روی نمونه ی کوچک و مشابهی از سنگ آزمایش شود. از مصرف شوینده های اسیدی و قلیایی، از جمله اسیدکلریدریک، محلول آمونیوم و سود سوزآور خودداری کنید.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی