سیمان هیدروفوبیز

در این نوع سیمانی نوعی افزودنی به کار رفته  که باعث کاهش وابستگی ذرات سیمان به آب می شود.

این نوع سیمان در شرایط خاص سرما و یخ زدگی به کار می رود.

سیمان ضد سولفات

این نوع سیمان با افزودن مقادیر بیشتری از سولفات کلسیم و سرباره کوره ای در سیمان پرتلند تولید شده و برای پروژه هایی با بتن ریزی حجیم خصوصا محیط های غنی از سولفات و دریایی کاربرد دارد علاوه بر این، نسبت به سایر انواع سیمان مقرون به صرفه تر است.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی