سیمان رنگی

در این نوع سیمان، رنگ و سیمان پرلند معمولی در نسبت های مشخص با یکدیگر ترکیب می شوند. رنگ به کار رفته در این سیمان به صورت پودری و ریزدانه است. اغلب از نسبت وزنی کمتر از ۱۰ درصد رنگ در ساخت این نوع سیمان استفاده می شود.

  1. اکسید کروم برای رنگ سبز
  2. کبالت برای رنگ آبی
  3. آهن اکسید برای سایه رنگ های قرمز، قهوه ای و زرد.
  4. منگنز دی اکسید برای ایجاد رنگ مشکی و قهوه ای تیره.

از این نوع سیمان برای پوشش کف و اهداف تزئینی در ساختمان سازی استفاده می شود.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی