سیمان با گیرش سریع

این نوع سیمان با سیمان زود مقاوم تفاوت های عمده ای دارد.

خصوصیت سیمان با گیرش سریع این است که این نوع سیمان در زمانی کمتر از ۳۰ دقیقه همانند یک توده سنگی سفت می شود. این مشخصه با کنترل های زیر در مراحل ساخت به دست می آید.

  1. مقدار ذرات دیر گیر کننده مانند ژیپس کاهش یافته است.
  2. ترکیبات غنی آلومینا کاهش یافته است.
  3. کلینکر اساس و پایه این نوع سیمان است.

سیمان با گیرش سریع در پروژه های بسیار خاص مانند پایه پل ها و سایر سازه هایی که بر روی آب ساخته می شوند، به کار می رود.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی