سیمان با خاکستر سرباره ی کوره آهن

تعریف:

این نوع سیمان، اصلاح شده سیمان پرتلند عادی با ۲۵-۶۵ درصد (وزنی) خاکستر سربار کوره است که با ترکیب کلینکر و مقادیر ویژه ای از سربار کوره به دست می آید. درصد کمی ژیپس نیز برای کنترل زمان گیرش اضافه می شود.

خاکستر سرباره ی نوعی ضایعات است که از کوره آهن به دست می آید.

مشخصات:

استفاده از سیمان سرباره ای نتایج زیر را شامل می گردد.

  1. باعث کارایی، انسجام و شکل پذیری بهتر می گردد. این ویژگی به علت وزن مخصوص کمتر و سطح مخصوص بیشتر ذزات سیمان توجیه می شود.
  2. مقاومت بهتر در برابر سولفات های فلزات قلیایی، آلومنیا و آهن.
  3. کاهش حرارت تولید شده در هنگام هیدراتاسیون.
  4. استفاده این نوع سیمان نسبت به سیمان عادی اقتصادی است.

کاربرد ها:

از این نوع سیمان در سازه های دریایی مانند اسکله ها، بنادر استفاده می شود. همچنین در ساخت و ساز جاده های با خاک باتلاقی و قلیایی به کار می رود.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی