دستگاه های لازم برای گچکاری سنتی:

•    اگر لازم باشد داربست, بشکه و تخته
•    ماله
•    همزن دستی
•    شمشه چوبی، آهنی یا آلومینیومی
•    کاردک
•    تراز
•    سیمان
•    لیسه پلاستیکی
•    شاقول

آب و هوای مناسب برای گچکاری ساختمان:

اگر در دمای زیر صفر درجه اقدام به اجرای عملیات گچکاری کنید، گچ یخ می زند و به دنبال آن گچ فاسد می شود. اما همانطور که می دانید این مشکل هم راه حل هایی مانند عایق کردن پنجره ها و درب های ساختمان تا پایان عملیات گچکاری و خشک شدن گچ و همچنین بهره بردن از لوازم گرمایشی مانند بخاری و هیترها و استفاده از آب گرم برای ساختن ملات دارد.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی