خصوصیات سنداستون

– سنداستون‌ها می‌توانند با توجه به مواد اولیه سازنده آن، دارای بافت نرم یا خشن باشند.

– سنداستون‌ها در برابر یخ زدگی و هوازدگی مقاوم هستند.

– جذب آب در سنداستون به دلیل وجود تخلخل زیاد آن، نسبتا بالا است.

– سنداستون سیلیسی در محیط‌های اسیدی مقاومت خوبی دارد. اما نوع آهکی آن مقاومت کمی در برابر اسید دارد.

– سنداستون مقاومت خمشی بالایی دارد که باعث می شود بتوان با ضخامت کمتری از آن استفاده نمود. در نتیجه سازه در نهایت سبک تر خواهد شد.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی