انواع ملات های گچی :
دوغاب
گچ :
برای ساختن دوغاب
گچ  ، مانند ساختن ملات گچ  عمل می‌ کنند. فقط از آب بیشتری استفاده می‌شود. بطوریکه ملات کاملاً رقیق و روان باشد. از دوغاب گچ  برای پر کردن درزهای طاق ضربی استفاده می‌کنند.
ملات
گچ : این ملات از پاشیدن گرد گچ  در آب و همزدن آن ساخته می شود. به این ملات گچ  تیز یا دستی نیز گفته می شود.زیرا به سرعت سفت می شود. از این ملات برای اندود کردن دیوار ها و سقف ها و همچنین بعنوان چسباننده قطعات ساختمانی مانند سنگ، آجر، نصب چارچوب ها و … استفاده میشود.
ملات
گچ  و خاک:
از مخلوط گچ  و خاک رس بدست می آید. افزودن خاک رس به این ملات آن را کند گیر و مقرون به صرفه می کند. از این ملات بعنوان اندود و برای طاق های ضربی استفاده می کنند.
ملات
گچ  و ماسه:
وقتی خاک رس در دسترس نباشد می توان از ماسه ریز بعنوان پر کننده استفاده کرد.
ملات
گچ  کشته:
برای ساختن این ملات ذرات
گچ  باید بسیار ریز و نرم باشد، پس گچ  را از الک هایی با سوراخ ریز می گذرانند.سپس به آنها آب اضافه می کنند و آن را ورز می دهند.در این حالت ملات گچ  گیرش خود را از دست می دهد و اصطلاحا ملات گچ  کشته بدست می آید.این نوع ملات پس از سفت شدن دارای مقاومت فشاری بسیار کمی است و بهمین دلیل برای اندود و سفید کاری مناسب نیست. از آن برای پرداخت نهایی سطوح گچ  کاری شده و گچ  بری کردن استفاده میشود.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی