انواع خدمات گچ کاری در ساختمان

●گچ کاری
●سفید کاری
●گچ بری بر روی سقف و دیوار
●گچ بری آرک آشپزخانه
●گچ کاری انواع نور مخفی
●گچ کاری بر روی انواع رابیتس کاری
●گچ کاری دور لامپ و لوستر
ویژگی های گچ کاری
●عایق گرما و سرما
●ضد حریق
●قابلیت رنگ پذیری
●ایجاد سطوح صاف و هموار
●قابلیت ترکیب با پودرهای رنگی

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی